Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Graag willen wij uw toestemming voor onze marketing cookies waarmee wij u betere en persoonlijkere aanbiedingen kunnen doen op partnersites. Gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies?

 

Huurrecht advocaat

 

Op zoek naar een huurrecht advocaat? Advocatenkantoor Boskamp & Willems helpt u graag verder

Als u op zoek bent naar een advocatenkantoor in Eindhoven voor alle informatie over huurrecht dan bent u bij advocatenkantoor Boskamp & Willems aan het juiste adres. Wij kunnen u begeleiden in alle facetten van het huurrecht.

Het Nederlandse huurrecht kent een zeer uitgebreide wettelijke regeling. De wet bevat algemene regels die van toepassing zijn op alle huurovereenkomsten, tenzij partijen hiervan bij overeenkomst zijn afgeweken. Daarnaast bevat de wet een groot aantal bepalingen omtrent de verhuur van woonruimte en bedrijfsruimte die veelal voor wat betreft de bescherming van de huurder dwingendrechtelijk van aard zijn.

Als u met huur te maken heeft is het goed van deze wettelijke voorschriften op de hoogte te zijn. Niet alleen bij het aangaan van de huurovereenkomst om zo uw rechten als verhuurder dan wel huurder zo goed mogelijk vast te leggen, doch ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst en de beëindiging hiervan.

Het object van verhuur kan uiteenlopend zijn. Denk bijvoorbeeld aan onbebouwde grond. De wettelijke regeling die hierop ziet is beperkt. Wordt de grond ter beschikking gesteld voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf, dan zijn hier de wettelijke voorschriften ter zake de pachtovereenkomst op van toepassing. Daarnaast komt het ook voor dat onbebouwde grond in erfpacht wordt uitgegeven. Dit zakelijk recht wordt weer door andere wettelijke voorschriften beheerst.

Betreft het object de verhuur van een gebouw, dan is van belang het onderscheid te kennen tussen de verhuur van woonruimte, de zogenaamde 290-bedrijfsruimte en de overige bedrijfsruimte. Voor verhuur van woonruimte geldt veel dwingend recht ter bescherming van de huurder. Deze dwingendrechtelijke bepalingen zien onder andere op de gebrekenregeling, de wijze van beëindiging, de huurprijs etc.

Voor wat betreft de 290-bedrijfsruimte zien de dwingendrechtelijke bepalingen met name op de termijnbescherming, de wijze van beëindiging, de mogelijkheid tot een tussentijdse huurprijsaanpassing en de regeling met betrekking tot de indeplaatsstelling.

Voor overige bedrijfsruimte geldt een specifieke regeling met betrekking tot de ontruimingsbescherming nadat de beëindiging / ontruiming is aangezegd.

Los van de wettelijke bepalingen kunnen partijen uiteraard in afwijking hiervan of aanvulling hierop nadere afspraken maken.

Naast het feit dat een huurrecht advocaat goed op de hoogte moet zijn van deze wettelijke regelingen is het uiteraard van belang dat zij bekend zijn met de rechtspraak hierover.

Met het voorgaande is aangegeven hoe divers de regeling omtrent het tegen betaling ter beschikking stellen van een onroerende zaak kan zijn. Onze advocaten van de sectie vastgoed kunnen u hierin de juiste weg wijzen. Afhankelijk van de casus wordt met u een plan van aanpak gemaakt en, zo daartoe aanleiding bestaat, geprocedeerd om uw recht te halen.

Indien u behoefte heeft aan een ervaren advocaat op onder meer het gebied van het huurrecht, dan kunt u vandaag nog vrijblijvend contact opnemen met één van de advocaten van Boskamp & Willems Advocaten, werkzaam binnen de sectie vastgoed. Onze zorg is om uw zorg uit handen te nemen en uw probleem op te lossen.

Copyright © 2024 Boskamp & Willems Advocaten B.V. / Gebruik wifi / Disclaimer & Privacy / Voorwaarden / Cookies / Orde van Advocaten / Klachtenregeling / Links / Webdesign Applepie