Huur- en pachtrecht, burenrecht, goederenrecht, onteigeningsrecht, bouwrecht


Onder het ruime begrip onroerend-goedrecht vallen zowel het zakenrecht als het verbintenissenrecht. Bij zakenrecht kunt u denken aan eigendom en eigendomsverhoudingen ten aanzien van onroerende zaken en aan beperkingen van het eigendomsrecht door vestiging van zakelijke rechten of wettelijke verplichtingen. Onder verbintenissenrecht vallen bijvoorbeeld de aan- en verkoop van onroerende zaken, het huurrecht met betrekking tot zowel woon- als bedrijfsruimte en alle andere onroerende zaken, het pachtrecht en het bouwrecht.

Een goede kennis van het bestuursrecht is echter onontbeerlijk gezien de uitgebreide publiekrechtelijke regelgeving die direct of indirect betrekking heeft op onroerende zaken zoals de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet Voorkeursrecht gemeenten et cetera. Die kennis is bij Boskamp & Willems ruim voorhanden.

De sectie Onroerend-goedrecht treedt op voor bedrijven uit vooral het regionale MKB, maar ook voor lokale overheden en particulieren. Wij kunnen u onder andere van dienst zijn bij de navolgende aangelegenheden:

• aan- en verkoop van onroerende zaken
• eigendom en eigendomsverhoudingen ten aanzien van onroerende zaken
• beperkingen van het eigendomsrecht door vestiging van beperkte rechten of wettelijke verplichtingen
• huurrecht, woon- en bedrijfsruimte en alle andere onroerende zaken
• pachtrecht
• bouwrecht
• onteigeningsrecht