Verzekeringsrecht


Dit betreft geschillen met verzekeringsmaatschappijen over bijvoorbeeld de omvang van de dekking. Denk aan verzekeringen tegen brand of arbeidsongeschiktheid. Als een gebeurtenis al onder de dekking valt, komt het vaak voor dat verzekeringsmaatschappijen zich op een beding beroepen waardoor ze niet tot uitkering hoeven over te gaan. Dat is lang niet altijd terecht. De leden van onze sectie Schade en aansprakelijkheid staat u graag terzijde bij het aanvechten van het standpunt van de verzekeraar.