Personenschade: letselschade en overlijdensschade


Hiervan spreekt men als de onrechtmatige daad letsel of overlijden heeft veroorzaakt. Wanneer letsel veroorzaakt is door toedoen of nalaten van iemand anders, is die ander in veel gevallen aansprakelijk voor de schade. U kunt hierbij denken aan verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten, geweldsmisdrijven, maar ook andersoortige ongevallen. Vaak gaat het om ingrijpende gevolgen die pas later aan het licht komen. Na een verkeersongeval blijkt bijvoorbeeld dat u niet meer volledig zult herstellen, waardoor u uw beroep niet meer kunt uitoefenen. De schade kan veel omvatten, zoals het verlies van arbeidsvermogen, kosten huishoudelijke hulp en niet of slechts gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoede ziektekosten.

Meestal kun u aanspraak maken op smartengeld. Geld kan de pijn, de schrik en het verdriet om een litteken of blijvende handicap niet wegnemen, maar wel een pleister op de wonde zijn. U kunt er bijvoorbeeld iets leuks mee doen om de ellende rond het letsel even te vergeten.

Komt iemand te overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dan hebben de gezinsleden van de overledene doorgaans geen recht op smartengeld. Als de overleden kostwinner de achterblijvende gezinsleden onderhield en/of verzorgde, dan dient de aansprakelijke persoon wel het gezinsinkomen aan te vullen.

Het regelen van schadevergoedingen is complex. Bovendien zult u te maken krijgen met de advocaat of verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke persoon. Het is daarom belangrijk dat u zich zo snel mogelijk na de gebeurtenis tot een letselschadeadvocaat wendt. De specialisten van Boskamp & Willems adviseren u graag en zullen u zo nodig vertegenwoordigen en voor u onderhandelen of procederen. Anders dan een schaderegelaar kunnen wij zonodig zelf overgaan tot het voeren van een gerechtelijke procedure. Dat voorkomt onnodige vertraging en de zaak blijft in één hand.

Onze advocaten verrichten ook werkzaamheden op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging), als u daarvoor in aanmerking komt. Als de aansprakelijkheid eenmaal is komen vast te staan, kunnen in letsel- en overlijdensschadezaken de kosten doorgaans op de tegenpartij worden verhaald. Wij werken niet op basis van no cure no pay, zoals de meeste schaderegelingsbureaus. Indien en voorzover de gemaakte kosten redelijk zijn, dient de wederpartij die ook te vergoeden en hoeft u dus niets van de toegekende schadevergoeding in te leveren.