Onrechtmatige daad, verzekeringsrecht, personenschade (letselschade en overlijdensschade)


Dit is een zeer brede verzamelterm. Hieronder valt elk onrechtmatig handelen of nalaten waardoor een ander schade lijdt. Enige voorbeelden: aanrijdingen, schade ontstaan bij de bouw op een belendend perceel, schending van een merkrecht, vernieling, schade door brand als gevolg van nalatigheid of opzet. Als de onrechtmatige daad niet specifiek thuis hoort in een van onze andere secties of als er sprake is van letsel of overlijden, valt de zaak binnen onze sectie schade en aansprakelijkheid. Niet alleen zijn onze advocaten binnen deze sectie gespecialiseerd in het beoordelen van de aansprakelijkheid, maar ook in het (laten) vaststellen en verhalen van de schade.

Onder de kopjes “personenschade: letselschade en overlijdensschade” en “verzekeringsrecht” wordt verder ingegaan op deze onderdelen op het gebied van schade en aansprakelijkheid.