Vennootschapsrecht, contracten, overnames, aandelenoverdracht, bedrijfsadvisering, mededingingsrecht


De sectie Ondernemingspraktijk is de grootste sectie binnen ons kantoor. Specialisten op dit terrein adviseren ondernemers op vele rechtsgebieden en u kunt voor alle ondernemingsrechtelijke vragen bij ons terecht. De advocaten van deze sectie hebben veel proceservaring en gaan voortvarend en doortastend voor u aan de slag. In veel gevallen hoeft het echter niet zo ver te komen, indien u tijdig juridisch advies inwint.

Wij adviseren u bij het aangaan of beëindigen van alle zakelijke overeenkomsten, brengen eventuele risico’s die hiermee gepaard gaan in kaart en staan u bij bij het voeren van onderhandelingen. We optimaliseren uw algemene voorwaarden en onderzoeken of deze uw juridische positie daadwerkelijk versterken. Onze advocaten beschikken over ruime ervaring op het gebied van overnames binnen het MKB en kunnen u op basis daarvan gericht adviseren.

Bij financieringskwesties helpen wij u de consequenties te overzien die samenhangen met het verstrekken van zekerheden aan de financier. Daarnaast kunnen wij ook (potentiële) financiers adviseren.

Terreinen waarop wij u van dienst kunnen zijn, zijn onder meer:

• rechtspersonen- en vennootschapsrecht
• contractenrecht (onder meer agentuur, alleenverkoop, distributie)
• het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden
• overnames
• financiering en zekerheden (contracten met banken, het verschaffen van zekerheden zoals verpanding)
• geschillen tussen aandeelhouders onderling en tussen aandeelhouders en bestuurders
• IT-recht en intellectueel eigendom