Incasso’s, faillissementsrecht, beslag en executie


Ondernemen is risico’s nemen. Maar ook risico’s beheersen. Boskamp & Willems kan u daar uitstekend bij helpen. Bijvoorbeeld bij het incasseren van uw vorderingen. Het inschakelen van een advocaat werkt vaak effectiever dan inschakeling van een incassobureau of deurwaarder. Een advocaat beschikt immers over alle juridische middelen en bevoegdheden om de debiteur maximaal onder druk te zetten teneinde betaling af te dwingen. Om te voorkomen dat uw debiteur zijn vermogensbestanddelen wegmaakt voordat hij u heeft betaald, kan het zinvol zijn om daar zo snel mogelijk beslag op te laten leggen. Ook daarmee kan onze sectie Insolventierecht u van dienst zijn.

Mocht uw onderneming in moeilijkheden verkeren, dan kunnen wij u onder meer adviseren op het gebied van saneringen, herstructureringen, activa/passiva-transacties en een integrale of gedeeltelijke doorstart. Behalve bedrijven en instellingen vertegenwoordigen wij ook betrokken crediteuren en financiers.

Regelmatig worden de advocaten van de sectie Insolventierecht door de rechtbank benoemd tot curator in faillissementen of tot bewindvoerder in surséances van betaling en schuldsaneringen. Een aantal van hen is lid van Insolad, de specialistenvereniging op het gebied van insolventierecht. De ruime ervaring als curator maakt de specialisten binnen deze sectie ook bij uitstek geschikt om de belangen te behartigen van bestuurders of derden, die geconfronteerd worden met een faillissement en met een curator van een ander kantoor.

Samengevat kan onze sectie Insolventierecht u onder meer helpen bij:

• het effectief incasseren van uw vorderingen
• beslagleggen om te voorkomen dat vermogensbestanddelen verdwijnen voordat uw vorderingen zijn voldaan
• saneringen, herstructureringen
• activa/passiva-transacties
• een integrale of gedeeltelijke doorstart