Fiscaal bestuursrecht, invordering, fiscaal boeterecht en belastingadvies


Er zijn fiscale zaken waarbij de deskundigheid van een (fiscaal) jurist noodzakelijk is. Op een aantal specifieke gebieden kan Boskamp & Willems Advocaten u behulpzaam zijn. Bij andere meer gespecialiseerde fiscale vraagstukken kunnen wij u doorverwijzen.

Wij adviseren en procederen op de volgende gebieden:

Toeslagen
In zaken waarbij de Belastingdienst toeslagen van u terugvordert, kunnen wij voor u nagaan of dat terecht is. Zo niet, dan kunnen wij namens u bezwaar maken of beroep instellen.

WOZ-zaken
Bij kwesties inzake opgelegde WOZ-beschikkingen kunnen wij u adviseren en zo nodig voor u procederen. Er kan in dat geval bezwaar worden gemaakt of er kan beroep worden ingesteld indien u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van het onroerend goed. In bepaalde gevallen kan ook ambtshalve vermindering worden gevraagd.

Invordering
Fiscale problemen ontstaan soms pas nadat een belastingaanslag is opgelegd. Wij kunnen voor u uitzoeken of de Ontvanger zijn bevoegdheden ter inning van de belastingaanslagen, zoals bodembeslag, dwanginvordering en het treffen van betalingsregelingen, op juiste gronden en op correcte wijze hanteert. Zo nodig stellen wij voor u verzet in tegen executie van het dwangbevel.