Echtscheiding


Algemeen

Bij een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap moeten echtgenoten afspraken maken, bijvoorbeeld over de kinderen, het verdelen van eigendommen en alimentatie. Bijstand van een advocaat is noodzakelijk, tenzij er sprake is van een geregistreerd partnerschap en er geen minderjarige kinderen zijn. De advocaat kan eenzijdig optreden voor een van de echtgenoten of als gezamenlijk advocaat voor beide echtgenoten/partners; veelal is er dan sprake van mediation door een hiertoe opgeleide mediator.

Ook als eenzijdig voor een van de echtgenoten wordt opgetreden is het mogelijk in overleg met de andere echtgenoot en eventueel diens advocaat afspraken te maken over de echtscheiding. Deze afspraken worden dan in een echtscheidingsconvenant vastgelegd, dat door de rechtbank kan worden bekrachtigd.

Ook indien partijen hebben samengewoond dienen zij vaak afspraken te maken over de kinderen, het verdelen van eigendommen en kinderalimentatie. Indien partijen er niet in slagen hierover samen of met de hulp van een mediator afspraken te maken kan hierover een procedure worden gevoerd bij de rechtbank.

Procederen

Indien het niet lukt om samen afspraken te maken over bijvoorbeeld het verdelen van eigendommen, de kinderen en alimentatie is procederen onvermijdelijk. U zal dan ieder met uw eigen advocaat de procedure doorlopen.

Allereerst is het belangrijk om dan samen met de advocaat de situatie in kaart te brengen en een strategie te bepalen. U kunt vervolgens verzoeken aan de rechtbank doen en verweer voeren tegen de verzoeken die uw ex-partner doet. De procedure verloopt in eerste instantie schriftelijk. Daarna wordt u uitgenodigd voor een zitting om uw standpunten toe te lichten en te reageren op vragen van de rechter. De rechter legt zijn beslissing vervolgens vast in een beschikking waarmee een einde wordt gemaakt aan het geschil.

Als u in onderling overleg afspraken heeft gemaakt over de gevolgen van uw scheiding, zal de advocaat een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank indienen. Daarbij zal worden gevraagd om het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan op te nemen in de beschikking. In deze situatie is de procedure bij de rechtbank volledig schriftelijk en neemt de rechter een beslissing zonder zitting.

Nadat de rechter de echtscheiding heeft uitgesproken, moet deze beslissing nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u gehuwd bent. Uw advocaat draagt daar zorg voor. Op de dag van inschrijving bent u officieel gescheiden.