Echtscheiding, verbreking samenleving, erfrecht, mediation


De gevolgen van een echtscheiding, verbreking van een samenleving of overlijden zijn doorgaans sterk emotioneel geladen. Wij kunnen u juist dan bijstaan met aandacht voor u als persoon en tegelijkertijd de juridische en/of financiële aspecten rondom uw situatie adequaat behandelen.

Wij staan u op een zo efficiënt mogelijke manier bij en houden oog voor kwaliteit en de kosten van onze werkzaamheden. Het is mogelijk maatwerk afspraken te maken, waaronder in bepaalde gevallen een vaste prijs afspraak. Wij stemmen onze werkzaamheden af op uw wensen.

Binnen ons kantoor maken wij indien nodig gebruik van de expertise van collega’s op andere rechtsgebieden. U kunt hierbij denken aan zaken waarin ondernemingsvraagstukken, agrarische aspecten of ontslagperikelen spelen.  Wij beschikken daarnaast over een netwerk van gerenommeerde deskundigen op andere gebieden zoals accountants, notarissen, fiscalisten, pensioendeskundigen en pedagogen/psychologen van wiens diensten gebruik kan worden gemaakt. Op deze manier kunnen wij uw belangen optimaal behartigen.

Bij een op handen zijnde echtscheiding of verbreking van een samenleving is een mediator of gezamenlijke advocaat vaak aan te raden. Op die manier blijven de verhoudingen tussen beide partijen zo veel mogelijk gespaard. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn, is dat belangrijk. Wij kunnen u als VFAS/MfN- mediator of gezamenlijke advocaat verder helpen.

Ook bij geschillen na het overlijden van een familielid kunnen wij u als mediator of gezamenlijk advocaat verder helpen.

Maar uiteraard treden onze advocaten in de sectie Familie- en erfrecht ook op in eenzijdige procedures met betrekking tot:

Bij erfrechtelijke procedures kan worden gedacht aan uitleg van een testament, verdeling van nalatenschappen, beneficiaire aanvaarding en vereffenen na beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap, discussies over werkzaamheden van een executeur, een beroep doen op de legitieme portie, et cetera.

Wij worden door de rechtbank met enige regelmaat benoemd als vereffenaar van een nalatenschap, bijzondere curator van een minderjarige of aangewezen als mediator in een familierechtelijk of erfrechtelijk geschil.

Wij bespreken graag samen met u hoe wij u als uw advocaat of mediator het beste kunnen helpen.