Ontslag, arbeidsvoorwaarden, CAO, ambtenarenrecht


De gespecialiseerde advocaten in de sectie Arbeidsrecht opereren zowel in de advies- als de procespraktijk. Zij treden op voor werkgevers, veelal bedrijven uit het regionale MKB, maar ook voor non-profitorganisaties. Ook ondernemingsraden en individuele werknemers kunnen bij Boskamp & Willems uitstekend terecht. Specialistische kennis is eveneens voorhanden in ambtenarenzaken.

We stellen arbeidsovereenkomsten, oproepcontracten, uitzendovereenkomsten en personeelsreglementen op. Duidelijkheid kan hier veel problemen voorkomen. Werknemers kunnen bij ons terecht bij twijfel over bijvoorbeeld hun salaris of andere arbeidsvoorwaarden, zoals een concurrentiebeding.

Arbeidsconflicten kunnen gepaard gaan met langdurige en kostbare gerechtelijke procedures. Tijdige advisering kan sturing geven aan het P&O-beleid, waardoor conflicten tot een minimum worden beperkt en hoge afkoopsommen als gevolg van verkeerde keuzes worden voorkomen. Mocht een procedure uiteindelijk onvermijdelijk zijn, dan treden wij daadkrachtig op, met ruime aandacht voor zaken als afvloeiingsregelingen en outplacement.

Andere terreinen waarop de sectie Arbeidsrecht actief is, zijn onder meer:

 • mediation
 • CAO’s
 • arbeid en zorg
 • arbeidsomstandigheden
 • arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • reorganisaties en herstructureringen
 • medezeggenschapskwesties
 • het uitzenden van personeel
 • pensioenkwesties
 • sociaal zekerheidsrecht
 • gelijke behandeling